MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger

Faktuelle oplysninger om eleverne:

Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve, overgang til ungdomsuddannelser, elever med højesttrivsel, elevfravær, elever pr. klasse, antal elever på skolen.

Se yderligere oplysninger på: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/603005.aspx/

Antal medarbejdere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:

  • Antal medarbejdere ansat i lærer- og pædagogstillinger pr. 29-05-2019: 99
  • Antal medarbejdere ansat i tekniske, administrative og leder stillinger pr 29-05-2019: 15