MENU
Aula_close Layer 1

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Vi gør opmærksom på, at det kun er tilladt at opholde sig på skolens yderområder indtil kl 21:00

Ophold indendørs på skolen er kun tilladt med legitimt ærinde, som eksempelvis skolegang eller deltagelse i foreningsliv.

Der er rygeforbud overalt på skolens matrikkel, inde som ude - 24 timer i døgnet. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11388#K3)

Skolens fysiske opbygning:

Se placering af de forskellige lokalitetter på vedhæftede oversigstkort.

Dokumenter
Oversigtskort.pdf Shape Created with Sketch.