Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Alle kan blive syge, alle skal til tandlægen en gang i mellem eller være fraværende på andre måde. Uanset årsagen, er det meget vigtigt, at de rette personer får det at vide, når en elev ikke er i skole. Læs derfor nedenstående vejledning grundigt igennem. I Vejle kommune er der generelt fokus på elevernes fravær, så det er meget vigtigt, at du/I sørger for at skrive til teamet, så barnets fravær bliver registreret korrekt. Hvis der ikke er registreret fravær kl. 9.00, vil forældrene modtage en sms om, at eleven ikke er mødt op.

Sygdom

Hvis dit barn er sygt og derfor ikke kommer i skole, skal du melde dit barn syg i Widget fravær forældreindberetning på Aula – alternativt skrive til lærerteamet omkring barnet. Du kan skrive til alle barnets lærere ved at skrive barnets klasse f.eks. 3A også vælge medarbejdere.

Husk også evt. at mede dit barn fraværende i SFO

Læge-, tandlægebesøg eller anden kortere fritagelse

Skal dit barn til tandlægen, læge eller fritages til andet i kortere tid, skal der også gives besked til barnets teamet omkring barnet.

Ferietilladelse

Vi håber fra skolens side, at eleverne kan afholde deres ferie i skolens ferie.

Vi har forståelse for, at der kan være specielle tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for forældre at fritage deres børn fra undervisning uden for skoleferierne, men vi henstiller til, dette holdes på et minimum.

Hvis du som forældre vælger at tage dit barn med på ferie uden for skoleferierne, er det samtidig dit ansvar at sørge for, at barnet fagligt opdateres på det, klasen har arbejdet med i perioden.

Det betyder, at der kan være noget arbejde, der skal laves på ferien eller når ferien er slut. Hvis læreren på forhånd ved, hvad klassen skal arbejde med, kan eleven få dette med på ferie. Lærerne kan ikke pålægges at levere materiale inden ferien, og det vil være forældrenes ansvar, at eleven fagligt kan glide ind i klassen efter afsluttet ferie.

Tilladelse til fravær op til 2 skoledage gives af teamet omkring eleven

Ved fravær på mere end 2 skoledage, skal der laves aftale med afdelingsleder for elevens afdeling via Aula.

0.-3. klasse besked til Dorthe Hertel Nielsen

4.-9. klasse besked til John Wind

Centerklasserne besked til Nina Christensen.

Hvis eleven i forvejen har meget fravær er det ikke sikkert skolen kan give lovligt fravær, og fraværet vil derfor blive noteret som ulovlig forsømmelse.

Ulovlig forsømmelse bliver meldt ind centralt til skoleforvaltningen og bliver registreret på eleven.

Hvis der er gentagne ulovlige forsømmelser, bliver forældrene inviteret til et møde med skolen.

I yderste konsekvens, hvis barnet pr. kvartal har mere end 15 pct. ulovligt fravær, kan forældrene risikere at blive trukket i børneydelsen.

Disse tiltag er besluttet af undervisningsministeriet for at nedbringe elevfraværet.

Se i øvrigt Vejle kommunes retningslinjer for elevfravær.