MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af centerklassen

Beskrivelse af centerklassen på Englystskolen

Centerklassen er placeret som en selvstændig afdeling på Englystskolen med egen indgang.  Afdelingen består af 4 undervisningslokaler, toiletter og adgang til thekøkken, samt adgang til faglokalerne på skolen.

Centerklassen har 31 elever. Den daglige undervisning varetages af 12 ansatte – 8 lærere og 4 pædagoger, de fleste med mange års erfaring i specialpædagogiskarbejde i dag- og døgntilbud.

Visitation

Visitation til Englystskolens centerklasse foretages fire gange om året, hvor børn bliver indstillet til Vejle Kommunes visitationsudvalg. For at et barn/elev kan indskrives i centerklassen, er det nødvendigt, at barnet/eleven indstilles til visitationen. Indstilling til visitationen foregår gennem skolelederen på den distriktsskole eleven tilhører.

En gang om året bliver centerklasseeleverne revisiteret. Dette foregår i tæt dialog mellem elev/forælder, team/ledelsen og skolepsykologen.

Du kan læse mere om kommunens specialtilbud og visitation på https://tvaers.vejle.dk/skoler/