MENU
Aula_close Layer 1

Målgruppen

Målgruppe

Centerklassens målgruppe er normalbegavede elever i den skolepligtige alder med socio- emotionelle vanskeligheder. Centerklassen henvender sig til elever uden diagnose.

Centerklassens elever har typisk haft svært ved at trives inden for folkeskolens almene normer og regler for adfærd, kontakt og trivsel grundet ikke-alderssvarende sociale kompetencer.
Mobning, eksklusion og misforståelser kan have været en del af deres hverdag.
Eleverne kan skolemæssigt have været ekskluderet i længere tid, når de påbegynder skolegang i centerklassen. I samarbejde med såvel eksterne samarbejdspartnere, forældre og eleven formuleres gensidige forventninger til såvel den faglige som den sociale udvikling for skoleforløbet i centerklassen.