MENU
Aula_close Layer 1

Mål og pædagogik

Mål med opholdet i Centerklassen på Englystskolen

 • at styrke elevens sociale og faglige kompetencer.
 • at eleven bliver undervist ud fra et individuelt fagligt standpunkt, hvor det tilstræbes, at de når et alderssvarende niveau.
 • at gøre eleven parat til udslusning i et relevant undervisningstilbud.
 • at skabe helhed og sammenhæng i elevens skoledag.
 • at styrke elevens selvværd og selvtillid.
 • at sikre vilkår for ligeværdighed, engagement, individuel udfoldelse og aktivt fællesskab.
   

Varigheden af undervisningstilbuddet kan variere i forhold til det enkelte barns socio - emotionelle udfordringer.


Pædagogik og metode

I centerklassen arbejder vi med udgangspunkt i en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende tilgang til eleven. Vi arbejder med elevens erkendelse af sig selv, som en del af et forpligtende fællesskab.

I centerklassen fokuserer vi på:

 • at eleven er sammen med tydelige troværdige voksne.
 • at eleven oplever at den ydre styring langsomt bliver til indre styring.
 • at eleven bliver udfordret både fagligt, personligt og følelsesmæssigt.
 • at eleven lærer konflikthåndtering.
 • at eleven føler sig anerkendt.
 • at eleven lærer at respektere sig selv for derved at kunne respektere andre.
 • at eleven får sociale oplevelser, der gør ham/hende i stand til at indgå i interaktion med andre børn på en hensynsfuld og tillidsfuld måde.
 • at eleven hjælpes til at etablere relationer i skole.


Centerklassen tager udgangspunkt i, at elevernes kompetencer, potentialer, interesser og værdier får mulighed for at komme til udtryk.