MENU
Aula_close Layer 1

Elev i centerafdelingen

Elevplaner

For hver elev udarbejdes en personlig udviklings- og læringsplan. Den indeholder beskrivelse af elevens personlige, sociale og faglige standpunkt samt udviklingsmål for disse. Planen revideres løbende og danner udgangspunkt for skole/hjem samtaler samt revisitationen.

 

Inklusion

I tæt kontakt mellem elev, forælder, team og leder drøftes og vurderes det løbende, hvorvidt eleven vil kunne profitere socialt og fagligt af en hel eller delvis indslusning i hovedskolen. Ved delvis indslusning betyder det, at elever med særlige kompetencer indenfor udvalgte fag kan deltage i undervisningen på Englystskolens hovedskole. Ved fuld indslusning sendes eleven som udgangspunkt tilbage til egen distriktsskole.

 

Forældresamarbejde

Centerklassens forældresamarbejde er funderet på et tryghedsskabende samarbejde med en tæt og åben dialog. Samarbejdet baseres på gensidig tillid og respekt.  

I den daglige kontakt foregår informationer/dialog ofte via telefonisk kontakt eller elektronisk kontaktbog.

Vi afholder forældremøder 1 årligt i forbindelse med revisitation, og forældresamtaler tilbydes efter behov.

For at vi kan hjælpe det enkelte barn, har centerklassen nogle forventninger til familierne:

  • at eleverne møder op hver dag.
  • at eleverne møder forberedt og støttes i at have lavet lektier, pakket taske, penalhus og madpakke.
  • åben, ærlig dialog og opfølgning omkring aktuelle problemstillinger.
  • at familierne samarbejder aktivt ud fra de opstillede forventninger.

 

Samarbejde med psykolog

Eleverne er visiteret gennem TCBU og alle elever følges af psykologen i overensstemmelse med reglerne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Psykologen skal sikre, at den pædagogiske-psykologiske ekspertise indgår i samarbejdet omkring planlægningen og udførelse af undervisningen med henblik på at skabe den bedst mulige udvikling for den enkelte elev.

Psykologen kan:

  • bidrage til afklaring af den enkelte elevs vanskeligheder, forudsætninger, ressourcer og aktuelle udvikling
  • vejlede og rådgive personalet med hensyn til planlægning for den enkelte elev og for elevgruppen.
  • forholde sig til samspillet mellem elevens forudsætninger og undervisningens tilrettelæggelse
  • indgå i samarbejde med forældre, skolens ledelse og den tværfaglige gruppe i Børn og Unge afdelingen

 

Opstart

Alle nye elever tildeles en kontaktperson. Sammen med denne og afdelingslederen etableres et formøde, hvor elevens opstart aftales i detaljer.